Alle uit te voeren projecten worden begeleid door de lokale partners in de desbetreffende landen. Wij willen lokale partnerorganisaties en particulieren steunen die werken aan rechtvaardigheid, vrede en groen in Afrika. Wij werven fondsen voor onze lokale partners en geven bekendheid aan hun werk door de organisatie van fondswervingstrajecten en voorlichtingscampagnes in Europa te verzorgen, voornamelijk in Nederland. SAPOPE streeft ernaar de benodigde fondsen bijeen te brengen teneinde haar doelstelling te realiseren. SAPOPE werft niet voor een non-descript “algemeen belang’’. Niet alle goede doelen en lokale organisaties komen in gelijke mate in aanmerking.