De statutaire doelstellingen van de stichting zijn:

  1. a. Wereldwijde hulp aan arme of behoeftige mensen;
  2. b. Samenwerken met andere hulporganisaties bij het bestrijden van armoede en het verbeteren van de leefomstandigheden;
  3. Verlenen van hulp met voedsel en door verbetering van de gezondheid, en door het samenwerken met andere hulporganisaties, het geven van voorlichting en het gebruikmaken van onderwijsinstellingen.