Het project SAPOPE 2023: Steun aan Albino’s en mensen met een verstandelijke beperking, richt zich op albinokinderen en kinderen met een (verstandelijke) beperking in de provincies Buhumuza, Burunga en Bujumbura in Burundi. Dit keer mogen mensen met een fysieke beperking ook meedoen. Circa 650 mensen zullen
bereikt worden

In de afgelopen jaren hebben PI & PE gezamenlijk succesvolle projecten in Burundi uitgevoerd en veel kinderen met een genetische aandoening geholpen, zoals kinderen met albinisme of sikkelcelanemie. Ruim 10 jaar geleden is gestart met de uitvoering van deze projecten in verschillende provincies. De projecten werden afgesloten met een mastereindrapportage. Enkele hoofdlijnen van het eindrapport:

  • De mentaliteit van Burundezen was veranderd ten opzichte van hoe zij de doelgroep zien.
  • De toegang van de doelgroep tot de gezondheidszorg was verbeterd.
  • De sociale en economische inclusie van de doelgroep en hun ouders waren ook verbeterd.
  • Dankzij de campagnes hebben de samenleving en de overheid het bewustzijn over de rechten van de doelgroep vergroot.

Als aanbeveling werd aangedragen meer aandacht te besteden aan het onderwijs en de gezondheidszorg van de albino’s. Vooral voor de kinderen en -vrouwen, maar ook om meer betrokkenheid van de directe familie te stimuleren, in plaats van de aandacht alleen tot vader en moeder te beperken. Vanwege het genetische karakter van de aandoening moet de campagne meer gezinsleden en mensen in de omgeving bereiken.  Zo wordt het onderwerp meer bespreekbaar en beter zichtbaar in de samenleving en hopen we meer positieve impact te hebben in de samenleving.