In samenwerking met de belanghebbenden uit de doelgroep bepaalt ABLD (PE) eerst de behoeften en prioriteiten. Na overleg met SAPOPE (PI) stelt PE plannen op voor een eenjarig project, dat PE samen met derden zal uitvoeren. PI volgt het project om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. De lokale partner PE, gevestigd in hoofdstad Bujumbura, neemt ter plaatse de leiding bij de meeste activiteiten. Dat begint met een vooronderzoek om de behoeften en prioriteiten van de albino’s te bepalen. PE stelt vast wat er moet gebeuren en hoe kan worden voorzien in steun aan de meest kwetsbare groep in Burundi. PE ontwerpt een samenvatting van het project en legt deze voor eventuele herziening voor aan PI. PI controleert de samenvatting en retourneert die vervolgens aan PE. Een samenwerkingsdocument tussen PE en PI vermeldt de voornaamste stappen in de uitwisseling van informatie en documenten.

enkele partners: Cornelia-stichting,